ความบริสุทธิ์

คือความสุดยอด

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-2E

ขอแนะนำ ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน

โปรตีนที่คลีนที่สุด เพียวที่สุด

โปรตีนล้วน ไม่มีสารผสมเพิ่ม

สำหรับแต่งรสชาติ แต่งสี แต่งกลิ่น

เพื่อคอนเซปที่เบสิคที่สุด แต่ดีที่สุดของเรา

“คุณอยากได้โปรตีน

ต้องได้โปรตีน”

ไม่ใช้สารอื่นที่ไม่จำเป็น

ต่อความสำเร็จในเป้าหมายของคุณแม้แต่น้อย


Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-15
Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-3E

โปรตีนสูงมาก

คุณน่าจะชอบมัน

ใน 1 ช้อน มีโปรตีนสูงที่สุดถึง 25 กรัม

เพราะ ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีนของเรา เป็นโปรตีนล้วนๆ

ไม่ผสมสารเติมแต่งที่ไม่จำเป็นต่อเป้าหมายของคุณ

เราจึงได้โปรตีนคุณภาพสูงที่สุด และมีปริมาณ

ที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยมาให้คุณแทน

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-16

โปรตีนสูงมาก

คุณน่าจะชอบมัน

ใน 1 ช้อน มีโปรตีนสูงที่สุดถึง 25 กรัม

เพราะ ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีนของเรา

เป็นโปรตีนล้วนๆ ไม่ผสมสารเติมแต่ง

ที่ไม่จำเป็นต่อเป้าหมายของคุณ

เราจึงได้โปรตีนคุณภาพสูงที่สุด

และมีปริมาณที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย

มาให้คุณแทน

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-16

ไม่หวานแสบคอ

ไม่เสี่ยงติดหวาน

เพราะไม่มีน้ำตาล

ปราศจากทั้งน้ำตาลแท้ และน้ำตาลเทียม

เราศึกษาข้อมูลงานวิจัยมากมาย ล้วนชี้ให้เห็นข้อเสียของ

การกินน้ำตาลมากเกินไป เราเกิดมาเพื่อสายสุขภาพแบบคุณ

ที่อยากจะเลี่ยงการรับน้ำตาล น้ำตาลเทียมก็ไม่มีเหมือนกันนะ

เพราะการกินหวานจากน้ำตาลเทียม ถึงจะไม่มีแคล

แต่ก็ทำให้คุณติดหวาน เสี่ยงอ้วน ในระยะยาวได้อยู่ดี

อยากเพิ่มกล้าม

แต่กลัวอ้วน

เลิกกังวลได้เลย

ไขมันน้อยมากเพียง 1 กรัม

ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน มีสารอาหารที่

เหมาะสำหรับเป้าหมายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

เพิ่มน้ำหนัก อย่างเต็มเปี่ยม แต่ไขมันต่ำมาก

ไม่ไปเพิ่มในส่วนของไขมันที่คุณน่าจะได้รับ

จากอาหารหลักมากเพียงพอสำหรับเป้าหมาย

ของคุณอยู่แล้ว จึงไม่ทำให้คุณอ้วนแน่นอน

ไม่หวานแสบคอ

ไม่เสี่ยงติดหวาน

เพราะไม่มีน้ำตาล

ปราศจากทั้งน้ำตาลแท้ และน้ำตาลเทียม

เราศึกษาข้อมูลงานวิจัยมากมาย ล้วนชี้

ให้เห็นข้อเสียของการกินน้ำตาลมากเกินไป

เราเกิดมาเพื่อสายสุขภาพแบบคุณ ที่อยาก

จะเลี่ยงการรับน้ำตาล น้ำตาลเทียมก็ไม่มี

เหมือนกันนะ เพราะการกินหวานจาก

น้ำตาลเทียม ถึงจะไม่มีแคล แต่ก็ทำให้คุณ

ติดหวาน เสี่ยงอ้วน ในระยะยาวได้อยู่ดี

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-17

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดี

ด้วย BCAAs

กรดอะมิโน BCAAs สูง 4.6 กรัม

เพราะเป็นโปรตีนเพียว ไม่มีสารอื่น จึงเต็มเปี่ยมไปด้วย

กรดอะมิโน BCAAs ปริมาณสูง ที่จำเป็นที่สุดต่อ

การเสริมสร้างและฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณ

อยากเพิ่มกล้าม

แต่กลัวอ้วน

เลิกกังวลได้เลย

ไขมันน้อยมากเพียง 1 กรัม

ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน มีสารอาหารที่

เหมาะสำหรับเป้าหมายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

เพิ่มน้ำหนัก อย่างเต็มเปี่ยม แต่ไขมันต่ำมาก

ไม่ไปเพิ่มในส่วนของไขมันที่คุณน่าจะได้รับ

จากอาหารหลักมากเพียงพอสำหรับเป้าหมาย

ของคุณอยู่แล้ว จึงไม่ทำให้คุณอ้วนแน่นอน

ฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้ดี

ด้วย BCAAs

กรดอะมิโน BCAAs สูงถึง 4.6 กรัม

เพราะเป็นโปรตีนเพียว ไม่มีสารอื่น จึงเต็มเปี่ยม

ไปด้วยกรดอะมิโน BCAAs ปริมาณสูง

ที่จำเป็นที่สุดต่อการเสริมสร้าง

และฟื้นฟูกล้ามเนื้อของคุณ

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-18

แคลเซียมสูงมาก

1 ช้อน ได้แคลเซียมมากถึง 33%

ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน*

แคลเซียม แร่ธาตุที่มีความสำคัญมาก ต่อความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ และกระดูก แต่ความจริงคือร่างกายไม่สามารถ สร้างเองได้ จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น ดิ อัลทรา พรีเมียม 1 ช้อน ให้แคลเซียมมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน*

*อ้างอิงจากปริมาณสารอาหารแนะนำสำหรับคนไทย

เหมาะสำหรับคุณที่ต้องการไปถึงเป้าหมายที่เร็วขึ้นกว่าเดิม

ดื่มง่าย

ละลายสะดวก

ผงโปรตีนละเอียดที่สุด ละลายในน้ำเย็นได้ง่ายมาก

ใช้เชคเกอร์เขย่าไม่เกิน 5 วินาที ก็แตกตัวละลายได้หมดหรือหากจะคนให้ละลายในแก้ว ก็ทำได้ดีเยี่ยมเช่นกัน

Monster-Moose-Ultimate-Lean-Whey-Protein-Isolate-6E

แคลเซียม

สูงมาก

1 ช้อน ได้แคลเซียมมากถึง 33%

ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน*

แคลเซียม แร่ธาตุที่มีความสำคัญมาก

ต่อความแข็งแรงของ กล้ามเนื้อ และกระดูก

แต่ความจริงคือร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้

จำเป็นต้องได้รับจากอาหารเท่านั้น

ดิ อัลทรา พรีเมียม 1 ช้อน ให้แคลเซียม

มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน*

*อ้างอิงจากปริมาณสารอาหารแนะนำสำหรับคนไทย

เหมาะสำหรับคุณที่ต้องการไปถึงเป้าหมายที่เร็วขึ้นกว่าเดิม

ดื่มง่าย

ละลายสะดวก

ผงโปรตีนละเอียดที่สุด ละลายในน้ำเย็นได้ง่ายมาก

ใช้เชคเกอร์เขย่ไม่เกิน 5 วินาที ก็แตกตัวละลายได้หมด

หรือหากจะคนให้ละลายในแก้ว ก็ทำได้ดีเยี่ยมเช่นกัน

Monster-Moose-Ultimate-Lean-Whey-Protein-Isolate-21

หอมนม

เตะจมูก

กลิ่นหอมนม รสชาติเหมือนดื่มนมจืด

เพื่อให้ได้คุณค่าของโปรตีนสูงที่สุด ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน

ของเรา สกัดจากนมวัวคุณภาพสูงและไม่มีการแต่งกลิ่น สี

รสชาติ ใดๆ รสชาติที่ได้ ไม่ต่างจากการดื่มนมจืดแบบ

พร่องมันเนยแช่เย็น และมีกลิ่นหอมของนมเต็มๆ

Monster-Moose-Ultimate-Lean-Whey-Protein-Isolate-7E

หอมนม

เตะจมูก

กลิ่นหอมนม รสชาติเหมือนดื่มนมจืด

เพื่อให้ได้คุณค่าของโปรตีนสูงที่สุด

ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีนของเรา

สกัดจากนมวัวคุณภาพสูงและไม่มีการ

แต่งกลิ่น สีรสชาติ ใดๆ รสชาติที่ได้ ไม่ต่าง

จากการดื่มนมจืดแบบพร่องมันเนยแช่เย็น

และมีกลิ่นหอมของนมเต็มๆ

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-21

มาตรฐานการผลิตสูงสุด

เพื่อคุณโดยเฉพาะ

แน่นอน เรามี อย.

ทุกผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการตรวจสอบจาก อย.

ทุกตัวเลขบนฉลาก มาจากแล็บมาตรฐานสูงสุด

ผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ HACCP

รวมไปถึง HALAL เพื่อให้คุณมั่นใจให้คุณภาพสูงสุด

ที่เราตั้งใจมอบให้คุณโดยเฉพาะ

Monster-Moose-Ultimate-Lean-Whey-Protein-Isolate-23

มาตรฐานการผลิตสูงสุด

เพื่อคุณโดยเฉพาะ

แน่นอน เรามี อย.

ทุกผลิตภัณฑ์ของเราผ่านการตรวจสอบจาก อย.

ทุกตัวเลขบนฉลาก มาจากแล็บมาตรฐานสูงสุด

ผลิตจากแหล่งผลิตที่ได้รับมาตรฐาน GMP และ

HACCP รวมไปถึง HALAL เพื่อให้คุณมั่นใจ

ให้คุณภาพสูงสุด ที่เราตั้งใจมอบให้คุณโดยเฉพาะ


เหมาะที่สุด

ถ้านี่คือเป้าหมายของคุณ

เหมาะที่สุด

ถ้านี่คือ

เป้าหมายของคุณ

เพิ่มน้ำหนัก

เพิ่มกล้ามเนื้อ

แต่ไม่อ้วน

ด้วยโปรตีน 25 กรัม และ BCAAs 4.6 กรัม ช่วยให้คุณเพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก ได้เป็นอย่างดี แต่ ไม่อ้วน เพราะมีไขมันต่ำ เพียง 1 กรัม เท่านั้น

เสริมสร้าง

ความแข็งแรง

ของกระดูก

ด้วยแคลเซียมที่มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ของร่างกายโดยเฉพาะกระดูก ช่วยให้คุณออกกำลังกายอย่าง หนักหน่วงได้ อย่างไร้กังวล และไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

เพิ่มโปรตีน

เพื่อสุขภาพที่ดี

ด้วยโปรตีนเพียวที่คลีนที่สุด ในปริมาณสูงถึง 25 กรัม จะ ช่วยตอบสนองความต้องการ โปรตีนที่เพียงพอ ต่อความ ต้องการของร่างกาย ในแต่ละ วันของคุณได้ดีเยี่ยม

เพิ่มน้ำหนัก

เพิ่มกล้ามเนื้อ

แต่ไม่อ้วน

ด้วยโปรตีน 25 กรัม และ BCAAs 4.6 กรัม ช่วยให้คุณเพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่อ้วน เพราะมีไขมันต่ำ เพียง 1 กรัม เท่านั้น

เสริมสร้าง

ความแข็งแรง

ของกระดูก

ด้วยแคลเซียมที่มากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ของร่างกายโดยเฉพาะกระดูก ช่วยให้คุณออกกำลังกายอย่าง หนักหน่วงได้ อย่างไร้กังวล และไปถึงเป้าหมายได้เร็วขึ้น

เพิ่มโปรตีน

เพื่อสุขภาพที่ดี

ด้วยโปรตีนเพียวที่คลีนที่สุด ในปริมาณสูงถึง 25 กรัม จะ ช่วยตอบสนองความต้องการ โปรตีนที่เพียงพอ ต่อความ ต้องการของร่างกาย ในแต่ละวันของคุณได้ดีเยี่ยม

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-4E2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

มอนสเตอร์ มูส ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน

เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต คลีนที่สุด 100% ที่เราตั้งใจไม่ให้มีสารเติมแต่งใดๆ ทั้งสารแต่งกลิ่น แต่งรสชาติ แต่งสี ไม่มีน้ำตาลให้ความหวาน หรือแม้กระทั่งน้ำตาลเทียม

กลิ่มหอมนม รสชาติเหมือนดื่มนมจืดพร่องมันเนย ละลายง่าย

คุณจะได้รับคุณค่าจากโปรตีนสูงที่สุดตามที่คาดหวัง ไม่มีสารอื่นๆ ที่ไม่ได้มีความจำเป็นต่อเป้าหมายของคุณผสมอยู่เลย

เหมาะที่สุดสำหรับคุณที่มีเป้าหมาย

เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มกล้ามเนื้อ แต่ไม่อ้วน

ด้วยโปรตีน 25 กรัม และกรดอะมิโน BCAAs ที่จำเป็นต่อการเสริมสร้าง ฟื้นฟูกล้ามเนื้อปริมาณ 4.6 กรัม ช่วยให้คุณเพิ่มกล้ามเนื้อ เพิ่มน้ำหนัก ได้เป็นอย่างดี แต่ไม่อ้วนแน่นอน เพราะมีไขมันต่ำ เพียง 1 กรัม เท่านั้น

เสริมสร้างความแข็งแรง ของกระดูก

ด้วยแคลเซียมที่มีปริมาณมากถึง 1 ใน 3 ของปริิมาณที่ควรได้รับต่อวัน ช่วยเสริมสร้าง ความแข็งแรงของร่างกาย โดยเฉพาะกระดูกรวมไปถึงช่วยชะลอการเสื่อมสลายของ มวลกระดูกได้เป็นอย่างดี เพื่อให้คุณออกกำลังกายที่หนักหน่วงได้อย่างไร้กังวล และไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิม

นักเสริมโปรตีนที่ควรได้รับต่อวันเพื่อสุขภาพที่ดี

ในคนทั่วไปต้องการโปรตีน 0.8-1 กรัม/น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม/วัน ส่วนในคนที่ต้องการ สร้างกล้ามเนื้อ ต้องการมากกว่าคนทั่วไป 2-3 เท่า ซึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ควบคุมอาหาร มีความเป็นไปได้สูงมากที่จะทานเนื้อสัตว์น้อย และได้รับโปรตีนในแต่ละวันไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในระยะยาวในบุคคลทั่วไป หรือกล้ามเนื้อไม่โตตามที่ควรจะเป็น ทั้งที่ออกกำลังกายอย่างหนักในคนที่มีเป้าหมายเพิ่มมวลกล้ามเนื้อ

ด้วยโปรตีนเพียวที่คลีนที่สุดในปริมาณสูงถึง 25 กรัม ดื่มง่าย สะดวก จะช่วยตอบสนอง ความต้องการโปรตีนที่เพียงพอต่อเป้าหมายของคุณได้เป็นอย่างดี

รวมไปถึงผู้ที่ต้องการลดอาการติดหวานจากอาหารเสริมโปรตีนทั่วไปในท้องตลาด

ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน ไม่มีทั้งน้ำตาลแท้ และน้ำตาลเทียมผสมอยู่เลย ข้อมูลงานวิจัยมากมาย ล้วนชี้ให้เห็นข้อเสียของการกินน้ำตาลมากเกินไป เราเกิดมาเพื่อสายสุขภาพแบบคุณ ที่อยากจะเลี่ยงการรับน้ำตาล รวมไปถึงน้ำตาลเทียม เพราะการกินหวานจากน้ำตาลเทียม ถึงจะไม่มีแคล ไม่อ้วน แต่ก็ทำให้คุณติดหวาน เสี่ยงอ้วนในระยะยาวได้อยู่ดี

ข้อมูลโภชนาการ*

Product Overview

• ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน มีโปรตีนคุณภาพสูงมากถึง 25 กรัม* ต่อช้อน ดูดซึมไปช่วยสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วที่สุด


• กรดอะมิโน BCAAs ที่จำเป็นต่อการสร้างกล้ามเนื้อ มากถึง 4.6 กรัม* ต่อช้อน


• ไขมันเพียง 1 กรัม* ต่อช้อน เหมาะสำหรับเป้าหมายเพิ่มน้ำหนัก สร้างมวลกล้ามเนื้อ แต่ไม่อ้วน


• คอเลสเตอรอล 0 มก. เหมาะสำหรับคุณที่ต้องการควบคุมการรับคอเลสเตอรอลจากอาหาร


• น้ำตาลผสมเพิ่ม 0 กรัม ไม่มีน้ำตาล ทำให้คุณไม่ติดหวาน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายของคุณ ทั้งการสร้างกล้ามเนื้อ และน้ำหนักตัว รวมไปถึงสุขภาพในระยะยาว


• แคลเซียมสูงมากถึง 1 ใน 3 ของปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน* เหมาะสำหรับบุคคลที่ต้องการเสริมตัวช่วยสร้างความแข็งแรงของกระดูก รวมไปถึงป้องกันการเสื่อมสลายของมวลกระดูกที่เกิดขึ้นตามวัย


• ปราศจากสารแต่งรส แต่งกลิ่น แต่งสี และน้ำตาลเทียม ซึ่งไม่มีความจำเป็นต่อเป้าหมายของคุณเลย แม้แต่น้อย


• ผลิตจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐาน GMP HACCP และ Halal


• ผลิตจากนมวัวคุณภาพสูงจากสหรัฐอเมริกา วัตถุดิบผ่านมาตรฐาน FDA ของอเมริกา


• และแน่นอนว่าเราผ่าน อย. ของไทย ซึ่งต้องผ่านการส่งตรวจอย่างเข้มงวดหลายขั้นตอนจึงจะผ่านการพิจารณา


• *ข้อมูลผลตรวจต่างๆ มาจากห้องปฏิบัติการ ALS THAILAND แลบมาตรฐานสูงในเครือข่ายของ ALS Laboratory Group ห้องปฏิบัติการชั้นนำของโลก ซึ่งมีมากกว่า 400 ห้องปฏิบัติการใน 65 ประเทศทั่วโลก

ส่วนประกอบที่สำคัญ

เวย์โปรตีนคอนเซนเทรต 100%

อย. 11-2-03149-5-0011

Ultra-Premium-ID

วิธีรับประทาน

ผสมมอนสเตอร์มูส ดิ อัลทรา พรีเมียม โปรตีน 1 ช้อนตวงในน้ำเย็น 200 มิลลิลิตร หรือผสมในเครื่องดื่มอื่นๆ ตามต้องการ

Premium Consumption Table

ปริมาณแนะนำอยู่ในรูปภาพประกอบ โดยคิดจากปริมาณความต้องการโปรตีนต่อวันที่ความต้องการโปรตีน 0.8-1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสารอาหารแต่ละบุคคล ซึ่งปริมาณโดยเหมาะสม ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และจำเป็นต้องมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบ สามารถสอบถามรับคำแนะนำคำนวณสารอาหาร และการออกกำลังกายส่วนบุคคลได้ฟรี ที่ LINE OA : @MONSTERMOOSE

ปริมาณแนะนำอยู่ในรูปภาพประกอบ โดยคิดจากปริมาณความต้องการโปรตีนต่อวันที่ความต้องการโปรตีน 0.8-1.5 กรัม ต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสารอาหารแต่ละบุคคล ซึ่งปริมาณโดยเหมาะสม ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับตัวบุคคล และจำเป็นต้องมีข้อมูลอื่นๆ ประกอบ

สามารถสอบถามรับคำแนะนำคำนวณสารอาหาร และการออกกำลังกายส่วนบุคคลได้ฟรี ที่ LINE OA : @MONSTERMOOSE

Premium Nutrition Table

น้ำหนักสุทธิ 908 กรัม (2 ปอนด์)

ข้อมูลโภชนาการ*

Monster-Moose-Ultra-Premium-Whey-Protein-Concentrate-Nutrition-Fact

น้ำหนักสุทธิ 908 กรัม (2 ปอนด์)

Monster-Moose-Shaker_footer_C

CONNECT

WITH US

© Copyright | MONSTER MOOSE NUTRITION | All Rights Reserved